Ontwikkelaar ABC – poviat starosty

County kantoor versus ontwikkelaar. Dergelijke botsingen vinden plaats.

De poviat starosty is het kantoor en de zetel van de poviat starost en de administratieve autoriteit van de poviat. We hebben het over het gebied onder het gezag van de staroste. De poviat starosty vervult de functies van een hulpeenheid. Het wordt geroepen om te oefenen, Zoals u weet, commando's 1. Het bestuur van een specifieke poviat en de voorzitter van het bestuur, en 2. Besluiten van de deelraad.

Volgens de wet op poviat zelfbestuur, is poviat gecombineerd bestuur: 1. County kantoor, 2. Poviat arbeidsbureau, dat is een organisatorische eenheid van een poviat, 3. Organisatorische eenheden, die een hulpapparaat vormen voor hoofden van poviat-diensten, bewaking en inspectie.

In de stad vervult het stadskantoor volgens de poviat-wet de functie van de poviat-starosty. Het is een ondersteunende eenheid die de bevelen van de stadspresident en de resoluties van de gemeenteraad uitvoert.

De taken van de deelraad worden uitgeoefend door de gemeenteraden, en de taken die aan de staroste en het poviat-bestuur worden opgelegd, worden alleen door de stadspresident uitgevoerd. Een gemeente kan echter geen poviatrechten hebben, die een hoofd of burgemeester heeft.