Ontwikkelaar ABC – ZUS

Ontwikkelaars betalen het af, los van, is het winstgevend. Je moet gewoon.

Sociale zekerheid (ZUS) is een openbare staatsinstelling, Het voert taken uit op het gebied van sociale verzekeringen, in Polen. Het is een eenheid van de openbare financiële sector.

Scala aan activiteiten, de taken en het functioneren van de Socialeverzekeringsinstelling zijn vastgelegd in art. 66-72 van de wet van 13 oktober 1998 jaar op het socialezekerheidsstelsel (Journal of Laws. met 2017 r. item. 1778) en het statuut van de socialezekerheidsinstelling (Journal of Laws. met 2011 r. Nee 18, item. 93).

Door het soort gebeurtenissen dat verzekerd is, zijn er verschillende soorten sociale verzekeringen te onderscheiden, zoals: pensioenverzekering, het onderwerp van bescherming is het bereiken van een bepaalde leeftijd door de verzekerde; Arbeidsongeschiktheidsverzekering - het onderwerp van bescherming omvat de arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de kostwinner; ziektekostenverzekering - het onderwerp van bescherming betreft arbeidsongeschiktheid door ziekte, ouderschap of de noodzaak om voor bijvoorbeeld een gezinslid te zorgen; ongevallenverzekering, het onderwerp van bescherming is arbeidsongeschiktheid als gevolg van een gebeurtenis die is geclassificeerd als een arbeidsongeval of een beroepsziekte.