Ontwikkelaar ABC – gemeentehuis

Een ontwikkelaar zonder goed contact met het stadhuis kan in de schulden raken.

Stadskantoor (in steden, een stadhuis of een stadskantoor) is een organisatorische eenheid van gemeenten. Onderwerp van de activiteit van het bureau zijn ondersteunende activiteiten 1. De burgemeester, 2. De burgemeester, 3. Burgemeester van de stad, w, zoals we ontdekken uit betrouwbare bronnen: “met betrekking tot de geplande uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad (gemeenteraad, gemeenteraad) en taken van de gemeente (steden)”.

De samenstelling van het bureau bestaat uit afdelingen en gelijkwaardige organisatorische eenheden en onafhankelijke organisatorische eenheden. De structuur van de organisatie en het geheel van regels voor de werking van het bureau worden bepaald door de voorschriften uitgevaardigd door het hoofd van de gemeente, de burgemeester of stadspresident bij verordening.

Het hoofd van het bureau is de burgemeester, burgemeester of stadspresident. Het stadskantoor met poviat-rechten moet de functies van de poviat-starosty vervullen, terwijl de gecombineerde administratie in een stad met poviatrechten is 1. Stadshuis, 2. Poviat Arbeidsbureau, een organisatorische eenheid van de stad zijn, 3. Organisatorische eenheden die een ondersteunend apparaat vormen voor managers van gemeentelijke diensten, bewaking en inspectie.